Kompleksowe wykonawstwo w zakresie:


 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje gazowe
 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji
 • przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe
 • sieci wodno kanalizacyjne i gazowe
 • kotłownie i węzły cieplne
 • systemy solarne
 • pompy ciepła
 • rekuperatory
 • eksploatacja i dozór urządzeń ciepłowniczych i gazowych
 • wykonywanie remontów instalacyjno - sanitarnych w pełnym zakresie

Zapewniamy wysoką jakość i terminowość usług

POSIADAMY 30-LETNIE DOŚWIADCZENIEOsiedle mieszkaniowe, wielorodzinne. Wrocław - ul. Przyjaźni 28 A,B,C,D,E

Instalacja c.o. wodno-kanalizacyjna i c.w.u. z PE. Kotłownie gazowe dla każdego budynku typ Viessman mocy 288 KW, sieć wod-kan, sieć kanalizacji deszczowej, kolektory deszczowe, wentylacja mechaniczna garaży.

ICM Fabryka Mebli Wołów, ul. Powstańców Śl.

Wentylacja i klimatyzacja na halach produkcyjnych.
Instalacja c.o. z rur miedzi.
Kotłownia olejowa typ Viessman, moc 850 KW

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, Wrocław, ul. Godlewskiego

Instalacja c.o. z miedzi, wod-kan, c.w.u., węzły c.o., węzełki mieszkaniowe, c.o.w.c.u. sieć wod-kan sanitarnej i deszczowej.

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, Wrocław, ul. Ignuta 3

Instalacja c.o., wod-kan w.c.u.
Kotłownia gazowa typ Dditrych moc 850 KW,
Sieć wod-kan sanitanrej i deszczowej.

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, Wrocław, dz. Maślice, ul. Kozia

Instalacja c.o., wod-kan, gaz
Kotły wiszące typ Viessman w każdym mieszkaniu, sieci wod-kan sanitanrej, deszczowej i gazu

Osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Dolnobrzeska, Wrocław

Instalacja c.o., wod-kan, gaz z kotłami wiszącymi firmy Viessman typu Vitodens-200 mocy 24 KW

Zespół budynków mieszkalnych, ul. Gagarina, Wrocław

Instalacja co.o., wod-kan, w.c.u., gaz
Wentylacja mechaniczna garaży
Kotłownia gazowa firmy Viessman typu Vitodens - mocy 216 KW

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, ZIELONA PRZYSTAŃ, ul. Osobowicka, bud. A-F, we Wrocławiu

Instalacja co.o., wod-kan i c.w.u. z PE
Wentylacja mechaniczna garaży
Kotłownie gazowe dla każdego budynku typu Viessman mocy 216 KW - szt. 4, mocy 132 KW - szt. 3
Sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ul. Witkowska, Wrocław

Instalacja co.o., wod.-kan. i c.w.u. z PE
Wentylacja mechaniczna garaży
Kotłownia gazowa firmy Viessman mocy 140 KW, sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Budynki mieszkalne przy ul. Potokowej we Wrocławiu

Instalacja c.o. wod.-kan. i c.w.u. z PE
Gaz z kotłami gazowymi wiszącymi Vitodens 222 firmy Viessman mocy 24 KW oraz De Ditrich
Sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, ul. Jaracza, Wrocław

Instalacja wod.-kan. c.o. i gaz
Dwie kotłownie gazowe typy Viessman mocy 700+560 KW
Sieci deszczowe, kanalizacyjne wody i gazu

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Brzeg Dolny, ul. Słowackiego

Instalacja c.o. wod.-kan. w.c. węzeł c.o.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Wrocław, ul. Gliniana-Gajowa

Instalacja wod.-kan. c.o., w.c.u., p. pożarowa
Hydrofomia, węzeł c.o., w.c.u.

Budynek mieszlany, wielorodzinny, Wrocław, ul. Biskupia

Instalacja wod.-kan. c.o., w.c.u.
Węzeł c.o., w.c.u

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Wrocław, ul. Inowrocławska

Instalacja wod.-kan., c.o., w.c.u., węzeł c.o., w.c.u. inst. p. pożarowa
Kanalizacja sanitarna deszczowa
Przyłącze wody i kanalizacji

Budynek mieszkalny, 16 rodzinny, Trzebnica, ul. Witosa

Instalacja c.o., wod.-kan. gaz z kotłami wiszącymi firmy Viessman 24 KW
Roboty budowlane i elektryczne

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, ul. Roślinna - ul. Mińska, Wrocław

Instalacja c.o., wod.-kan wody c.u.
Sieci wod.-kan. sanitarnej i deszczowej

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Wrocław, ul. Gradowa 5-15

Instalacja c.o., wod.-kan., wody c.w.u. i gazu
Węzeł c.o. 160 KW, instalacja p.pożarowa, wentylacja mechaniczna garaży
Kanalizacja sanitarna i deszczowa, przyłącza wody i kanalizacji

 

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Świętoszowie

Instalacja c.o., wod.-kan., c.w.u. kotłowni olejowej firmy Viessman moc 280 KW
Biały montaż, wentylacja i klimatyzacja
Kanalizacja deszczowa

Osiedle mieszkaniowe, wielorodzinne, Wrocław, ul. Witkowska - ul. Lipska

Instalacja c.o., wod.-kan. i c.w.u. z PE
Kotłownie gazowe dla każdego budynku, typ Viessman mocy 140 KW, sieci wod.-kan.
Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny, Wrocław, ul. Sienkiewicza

Instalacja c.o., wod.-kan, c.w.u.
Biały montaż, wentylacja i klimatyzacja mechaniczna
Instalacja p. pożarowa

Dom Pomocy Społecznej Rościsławice

Instalacja c.o., wod.-kan. wody c.u.u. i pary technologicznej
Kotłownia c.o. olejowa typ Viessman mocy 850 KW
Kotłownia parowa do celów technologicznych,
Instalacja p. pożarowa

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, Wrocław, ul. Gwarecka

Instalacja c.o., wod.-kan wody c.w.u. i gazu
Kotłownia gazowa typ Vailant 216 KW
Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przyłącza wody i kanalizacji

CLA Wrocław, ul. Grabiszyńska

Instalacja c.o. z miedzi, wod.-kan. z rur PE
Biały montaż, węzęl c.o.

Pawilon Handlowy INTER MARCHE, Wołów, ul. Ubojowa

Instalacja c.o., wod.-kan.
Wentylacja i klimatyzacja
Kotłownia gazowa typ Viessman moc 86 KW